แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ไม่ใช่การประท้วงเพื่อชีวิตของแม่คุณ

ไม่ใช่การประท้วงเพื่อชีวิตของแม่คุณ

ความขัดแย้งถูกแสดงอย่างเต็มที่นอกศาลฎีกาของสหรัฐในวันพุธระหว่างการโต้เถียงด้วยปากเปล่าในคดีการทำแท้งที่สำคัญ แต่ความแตกต่างไม่เพียงระหว่างผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่ต่อต้านหรือสนับสนุนการทำแท้งเท่านั้น มีอยู่ช่วงหนึ่ง ขณะที่นักเรียนจาก Liberty University ซึ่งเป็นโรงเรียนแบ๊บติสต์อนุรักษ์นิยม คุกเข่าเป็นวงกลมเพื่อสวดมนต์ ผู้ประท้วงในบริเวณใกล้เคียงถือป้ายที่มีข้อความว่า “ฝ่ายซ้าย สตรีนิยม อเทวนิยม วีแกน ส่งเสริมชีวิต” ศาลฎีกาเมื่อเช้าวันพุธได้ยินข้อโต้แย้ง...

Continue reading...